სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ჰომოფობურ თუ ჰომოფობიურ

დეპუტატი ჰომოფობური გამონათქვამების გამო ბოდიშს იხდის.- დეპუტატი ჰომოფობიური გამონათქვამების გამო ბოდიშს იხდის.

 

სწორია: ჰომოფობიურ (ჰომოფობია). ია-ზე დამთავრებულ სიტყვებში იკვეცება ბოლო ხმოვანი “ა”, ფუძისეული “ი” ნარჩუნდება და ამის შემდეგ დაერთვის ურ(ულ) ბოლოსართი.

კომენტარები: