სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ... წლის უკან თუ ... წლის წინ

100 წლის უკან დამოუკიდებელ საქართველოში პირველი დემოკრატიული არჩევნები გაიმართა - 100 წლის წინ დამოუკიდებელ საქართველოში პირველი დემოკრატიული არჩევნები გაიმართა.

კომენტარები: