სწორად წერე ✏️0-9

✏️ 10 წლიანი თუ 10-წლიანი

ბრალდებულს 10 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა - ბრალდებულს 10-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა.

 

“იან” სუფიქსდართული სიტყვები ერთად იწერება. თუ სიტყვას წინ რიცხვი უძღვის, მაშინ დეფისი ჩაჯდება შუაში (3-წლიანი)

კომენტარები: