სწორად წერე ✏️0-9

✏️ N8-ე თუ მე-8

პიანისტმა N8-ე სამუსიკო სკოლა დაამთავრა - პიანისტმა მე-8 სამუსიკო სკოლა დაამთავრა.

 

სწორია:  #8 ან მე-8. თუ წინ ნომრის სიმბოლოს დავუწერთ, რიგობითის აღმნიშვნელი ბოლოსართი აღარ უნდა.

კომენტარები: