ლექსიკონი | Eng0-9

-goer

მოსიარულე; ფეხით მოსიარულე

 

Life in the UK can be depressing for beachgoers because it rains so much - დიდ ბრიტანეთში ცხოვრება შესაძლოა დეპრესიული იყოს სანაპიროზე მოსიარულეთათვის, რადგან იქ ძალიან ხშირად წვიმს.  

The bar was full of theatregoers waiting for the performance to start - ბარი სავსე იყო თეტრში სიარულის მოყვარულებით, რომლებიც წარმოდგენის დაწყებას ელოდებოდნენ. 

კომენტარები: