ტერმინები0-9

1454

1454 წელს საბეჭდი დაზგის გამომგონებელმა გუტენბერგმა პირველი კალენდარი დაბეჭდა.

კომენტარები: