ტერმინები0-9

1651

გამოიცა თომას ჰობსის "ლებიათანი".

კომენტარები: