ტერმინები0-9

1693

ლონდონში წიგნებით მოვაჭრე ჯონ დანტონმა გამოსცა ქალთა პირველი ჟურნალი "ლეიდიზ მერკიური".

კომენტარები: