ტერმინები0-9

1739

შოტლანდიელმა უილიამ გედმა შექმნა პირველი მრავალჯერადი გამოყენების საბეჭდი ფორმები.

კომენტარები: