ტერმინები0-9

1907

დიდ ბრიტანეთში ლორდმა ნოტკლიფმა "ტაიმსი" შეისყიდა.

კომენტარები: