ტერმინები0-9

1912

დაფუძნდა "დეილი ჰერალდი", თავდაპირველი სახელწოდებით "ჰერალდი".

კომენტარები: