ტერმინები0-9

1919

დიდ ბრიტანეთში არტურ მიმ პირველი პერიოდული საბავშვო გამოცემა "ჩილდრენზ ნიუსპეიპერი" დააფუძნა. 

კომენტარები: