ტერმინები0-9

1926

გამოვიდა "ნიო იორკერის" პირველი ნომერი.

კომენტარები: