ტერმინები0-9

1948

10 დეკემბერს პარიზში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ასამბლეამ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია მიიღო. ამავე წელს "ბელის" სატელეფონო კომპანიის მეცნიერებმა ჯონ ბარდინმა, უოლტერ ბრეტეინმა და უილიამ შოკიმ პირველი ტრანზისტორი შექმნეს.

კომენტარები: