ტერმინები0-9

1950

ტოკიოს საიმპერატორო უნივერსიტეტში იოშირო ნაკამაცამ კომპიუტერის პირველი დრეკადი მაგნიტური დისკი (ე.წ. ფლოპი-დისკი) შექმნა.

კომენტარები: