ტერმინები0-9

3-D

სამგანზომილებიანი. ფილმის შექმნისა და ჩვენების ტექნიკა, რომელიც ქმნის მოქმედებისა და პერსონაჟების სამგანზომილებიანობის ილუზიას.

კომენტარები: