ტერმინები0-9

404 Not Found

შეტყობინება შეცდომის შესახებ ინტერნეტში, რომელსაც თავად ვებსაიტი ქმნის. შეცდომა კოდით 404 მაშინ ჩნდება, როცა ან ბმული, ან URL (Uniform Resource Locator - უნიფორმული რესურს–ლოკატორი) მცდარია, ან როცა გარკვეული მიზეზების გამო ვებგვერდის მოძებნაა შეუძლებელი.

კომენტარები: